ښځې دا راز له نارينه و پټوي

ښځینه ځينې داسې رازونه لري چې صرف د خپل خاوند څخه یې ډېر پټوي، البته له نورو یې هسې هم پټوي خو د خپل خاوند څخه يې هم پټوي.ډېر وخت ښځې د خپل خاوند سره ګډه چاره ترسره کول غواړي خو خاوند یې نه پوهېږي، خاوند یې فکر کوي چې مېرمن یې ورسره ډېره علاقه نلري خو حقيقت دادی چې ښځه لکه نارينه سمدلاسه نشي تيارېدلی، د ښځې سره بايد خبرې وشي مينه ورسره وشي او په دې ډول سره ګډې چارې ته تياره شي، ښځه دا خبره واضح خپل خاوند ته کولی نشي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *